You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

PH.d.-studerende skal optimere søkogte rejer

04.06.2020

Ph.d.-studerende Hanne Aarslev Jensen skal under sin erhvervs-ph.d.-studie på Danmarks Tekniske Universitet, DTU Fødevareinstituttet, optimere kvaliteten af Royal Greenlands søkogte skalrejer.

27-årige Hanne Aarslev Jensen, der med en diplomingeniøruddannelse bag sig, netop er startet i en erhvervs-ph.d.-stilling, skal hjælpe Royal Greenland med at optimere kvaliteten af virksomhedens søkogte, frosne skalrejer. Hun skal hjælpe Royal Greenland med at finde måder til at spænde ben for de kvalitetsforringelser, der kan forekomme i de søkogte skalrejer i form af farve- og smagsændringer.

Ændrede planer grundet Coronasituationen

Hanne Aarslev Jensen skulle efter planen være startet i laboratoriet i april 2020. Men Danmarks nedlukning som følge af Coronasituationen har i mange uger lukket de fleste af DTU’s laboratorier. Hun har derfor i stedet taget hul på sit ph.d.-studie ved at gennemgå litteratur om rejer – blandt andet om hvordan fangst, forarbejdning, mikroorganismer og opbevaringsforhold påvirker rejernes kvalitet.

Hanne Aarslev Jensen kalder ændringen i planerne for held i uheld, da arbejdet med et review giver et godt udgangspunkt til at gå i gang med forskningen i laboratoriet og i felten, når det bliver muligt. Feltarbejdet inkluderer blandt andet ture til Royal Greenlands fabrik i Tyskland og til rejetrawlerne i Grønland.

Bro mellem virksomheder og universitetsverdenen

Royal Greenland har tidligere i en lang årrække haft forsknings- og udviklingsprojekter sammen med DTU Fødevareinstituttet, inklusive flere ph.d-projekter. Det er en fordel med erhvervs-ph.d.-projekter, at den studerende danner bro mellem virksomhedens behov og universiteternes laboratorier samt videnskabelig ekspertise til at løse komplekse problemstillinger som for eksempel at optimere kvaliteten af søkogte skalrejer.

Hanne Aarslev Jensens tre- årige erhvervsforsknings-projekt ”Skalrejer – nye teknologier til styring af oxidation og mikrobiologisk kvalitet og fødevaresikkerhed”, finansieres af både Innovationsfonden og Royal Greenland.

Kilder:

Kilde: DTU Fødevareinstituttet.

Næste nyhed: Royal Greenland og Paarisa samarbejder om sundhedsfremme
...