You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Royal Greenland og Paarisa samarbejder om sundhedsfremme

26.05.2020

Royal Greenland har indgået en samarbejdsaftale med forebyggelsesenheden Paarisa. Aftalen skal styrke arbejdet om at gøre Grønland sundere, og har primært fokus på børn fra 0-18 år.

Under overskriften ”Sammen skaber vi det gode liv” har Royal Greenland og Paarisa indgået aftale om at løfte det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, der kan bidrage til at forbedre befolkningens sundhed. Indsatsen er en del af Folkesundhedsprogrammet Inuuneritta III’s, hvis hovedfokus er sundhed og trivsel på børne- og familieområdet i perioden 2020 til 2030. Samarbejdet imellem parterne skal bidrage til FN’s verdensmål nr. 3, Sundhed og trivsel og verdensmål nr. 17, Partnerskaber for handling.

Royal Greenland anser arbejdet for at skabe et sundere Grønland som vigtigt og flugter godt med virksomheden ønske om at indgå i partnerskaber for handling. Aftalen kan medvirke til en win-win aftale, da samarbejdsaftalen omfatter sunde madvaner.

- Vi har i forvejen sunde produkter som vi godt vil opfordre til at flere spiser og især børn og unge, siger salgschef for hjemmemarked Malik Hegelund Olsen og henviser til samarbejdsaftalens overskrifter.

  • Inspirere befolkningen i at spise fisk, øge andelen der følger kostrådet om at spise fisk ofte
  • Udbrede viden om og fremme gode sundhedsvaner
  • Gøre det alternativ til det lette og naturlige valg

Samarbejder i forvejen

Hvordan samarbejdsaftalen skal udmøntes i konkrete handlinger er under forberedelse, men det er sikkert at der skal igangsættes aktiviteter som appellerer til børnefamilier. Noget som Paarisa og Royal Greenland allerede har erfaringer med.

- Paarisa har arbejdet med kostråd med stor fokus på fisk. Vi vil fortsat gerne understøtte dette arbejde og gøre vores produkter mere tilgængelige og nemt at vælge for forbrugerne. Vi har i den forbindelse tidligere sammen med Paarisa udgivet en kogebog og produceret børne - TV-køkken, siger Malik Hegelund Olsen, og fortsætter:

- På baggrund af den nye samarbejdsaftale, skal vi udarbejde planer om aktiviteter, for at inspirere børn og unge i at spise mere fisk, udbrede viden om, og fremme sundhedsvaner der gør det let at vælge det sunde alternativ. Vores aktiviteter skal formidles ud til børn-og unge via de sociale medier.

Samarbejdsaftalen betyder også, at Royal Greenland forpligter sig til at formidle om sundhed, og være mere synlige herom.

- Vi vil være med i en vigtig samfundsmæssig opgave der vil løfte befolkningssundheden. Vi skal understøtte forskellige tiltag og aktiviteter, og blive mere synlige, og når vi samarbejder kan vi nemmere skabe synlighed for de aktiviteter og fokus vi skaber. Det er en langvarig samarbejdsaftale. Vi kommer til at koordinere vores indsatser løbende og sætte os forskellige aktiviteter og mål fra år til år, siger Malik Hegelund Olsen.

Paarisa og Royal Greenland vil gøre status over samarbejdet hvert år.

Vidste du at:

Royal Greenland arbejder med bæredygtighed gennem Verdensmålene og har udvalgt fire mål; 14 – Livet i havet, 12 - Ansvarligt for forbrug og produktion, 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst og 4 – Kvalitetsuddannelse. Herudover indgår Royal Greenland partnerskabsaftaler med relevante samarbejdspartnere der kan understøtte de fire udvalgte mål.

Næste nyhed: Avataq slår rekorden
...