You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

World Ocean Day: Bæredygtighed er det naturlige valg for Royal Greenland

08.06.2022

Royal Greenland eksistensgrundlag er de fisk og skaldyr, der fiskes op af havene. Blandt andet derfor er det vigtigt at passe på bestandene for fremtidens generationer. Det er World Ocean Day med til at sætte fokus på.

I anledning af den internationale FN-mærkedag World Ocean Day er det værd at fremhæve arbejdet med MSC-mærkning af fiskeriet.

Bæredygtighed er nemlig ikke kun til fiskene og jordens fordel. Det er også et større og større krav hos kunderne på verdensmarkedet.

- Først og fremmest er et bæredygtigt fiskeri med til at sikre sunde bestande. Men bæredygtighed er også et større og større krav hos vores kunder rundt i verden, fortæller Jens K. Lyberth, der er HR- og kommunikationsdirektør i Royal Greenland.

75 procent skal være certificeret i 2030

Mere end 60 procent af Royal Greenlands råvaregrundlag er certificeret, men det er ambitionen at nå mindst 75 procent i 2030.

- Det er især kunder i de europæiske markeder, der stiller større og større krav til bæredygtighed. I de senere år er kravet om certificering dog også kommet til Asien og USA, uddyber Jens K. Lyberth.

World Ocean Day / MSC

World Ocean Day / MSC

  • World Ocean Day er en årlig international markering af, at der skal handles for at sikre fremtiden for verdens oceaner.
  • World Ocean Day er stiftet af FN.
  • MSC står for Marine Stewardship Counsel.
  • Det er en NGO, der støtter og belønner initiativer, der kan beskytte verdens have og fiskebestande.

Et eksempel på et MSC-certificeret fiskeri er det udenskærs rejefiskeri. Fiskeriet efter stenbider er også certificeret, ligesom det havgående fiskeri efter hellefisk.

Aktuelt undersøges det, om fiskeriet efter snekrabber i Grønland kan blive MSC-certificeret.

En del af Royal Greenlands strategi

En styrkelse af bæredygtighed er en fuldkommen grundlæggende del af Royal Greenlands strategi.

Royal Greenland arbejder efter FN’s 17 verdensmål og har særligt fokus på fire. Det er kvalitetsuddannelse, anstændige jobs og økonomisk vækst, ansvarligt forbrug og produktion, samt livet i havet.

- Ansvar er det, der skal sikre Royal Greenlands langsigtede succes, havene og fiskebestandenes fremtid, understreger Jens K. Lyberth.

Du kan læse mere om, hvad Royal Greenland gør inden for bæredygtighed via dette link.

Næste nyhed: Fiskeriet efter torsk er begyndt – har du styr på procedurerne?
...