You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Royal Greenland leverer det bedste resultat nogensinde

02.05.2022

Med et ordinært resultat på 326 mio. DKK kom Royal Greenland ud af 2021 med det bedste resultat i virksomhedens historie. Det er en klar forbedring i forhold til de senere års resultater – også de resultater, som blev opnået før corona pandemien.

Det ordinære resultat før skat (dvs. resultatet før salg af trawlere) endte på rekordhøje 326 mio. DKK, og omsætningen steg med 16% til 5.638 mio. DKK. 

Den klare fremgang er opnået til trods for, at også 2021 var påvirket af Covid-19 og den deraf følgende generelle usikkerhed hos kunder og forbrugere. 

- Royal Greenland A/S tog tidligt i 2020 en vigtig beslutning om at fortsætte med at fiske, indhandle, producere og sælge nogenlunde som oprindelig planlagt til trods for pandemiens udfordringer. Denne beslutning har sikret, at koncernen gik ind i 2021 med fuld bemanding både på søen og på land, med kurante og sunde lagre og med velbevarede relationer til leverandører og kunder i hele verden, siger CEO i Royal Greenland, Mikael Thinghuus. 

Koncernen kom tillige til at virke som en stødpude mellem reducerede markeder og en normal forsyningskæde. Det var med til at sikre fortsat aktivitet og beskæftigelse i lokalsamfundene.  

- Hvis vi havde skruet markant ned for vores fiskeri og vores produktion, kunne det have gjort varig skade på adgangen til ressourcer og medført markante sociale og økonomiske problemer for de lokalsamfund, vi opererer i, uddyber Mikael Thinghuus. 

Ny strategi skaber værdi for samfundet 

En væsentlig del af resultatudviklingen skyldes gode markeder for snekrabber, som er fanget i Nordamerika, og skalrejer, som er fanget i Grønland. Samtidig har de øvrige kernearter som kogte & pillede rejer, hellefisk og torsk i løbet af 2021 genvundet momentum, men er dog endnu ikke på niveau med før pandemien. 

Markedsmæssigt har specielt Nordamerika været i vækst, men også Asien og Europa er kommet tilbage på vækstsporet. 

Image

De nordatlantiske kerneaktiviteter udgjorde i 2021 84% af omsætningen. Det er netop en af ambitionerne med Royal Greenlands nye strategi North Atlantic Champion 4.0, som blev vedtaget af bestyrelsen i 2021.  

- Strategien bygger på og tager udgangspunkt i den samme mission og vision, som med stor succes har været gældende de seneste ti år, og som har fokus på at skabe øget værdi af vores kernearter igennem kommercielle initiativer og driftsmæssig excellence, siger Mikael Thinghuus. 

Cyberangreb afværget 

Det tilfredsstillende resultat i 2021 skal også ses i lyset af, at Royal Greenland i december måned blev ramt af et omfattende cyberangreb. Det betød, at alle systemer globalt blev lukket ned i en lang periode.  

- I kraft af en kolossal indsats af medarbejdere i hele koncernen lykkedes det at levere langt de fleste salgsordrer og holde forsyningskæderne kørende og dermed minimere driftstabet, fortæller Mikael Thinghuus. 

Med udgangspunkt i en stærk global organisation, en strategi og en forretningsmodel, som har bevist sit værd, har Royal Greenland et godt afsæt for de næste adskillige år. 

- For nærmere information kontaktes CEO Mikael Thinghuus på mobil +45 50 89 30 00 

Download årsrapporten her

Næste nyhed: Royal Greenland er klar til endnu en stærk sæson for stenbiderrogn
...