You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Ildsjæl hjælper unge på vej

31.01.2019

I 2018 fik 30 unge i Grønland økonomisk støtte fra Royal Greenland til et års skoleophold på enten en efterskole i Danmark eller et AFS –ophold i udlandet. Sponsoraterne i 2018 gik til 11 efterskoleelever, 18 AFS elever samt en sprogskolelev. Fire af disse unge, der fik et sponsorat fra Royal Greenland er skolelærer Sofie H. Berglunds elever.

- I løbet af de sidste to år har jeg i samarbejde med enlige forældre søgt og fået økonomisk støtte af Royal Greenlands sponsorudvalg til efterskoleophold i Danmark, samt AFS - ophold i udlandet for elleve af mine elever. I 2018 fik fire af mine elever økonomisk støtte fra Royal Greenland, fortæller skolelærer i Nuussuup Atuarfia i Nuuk, Sofie H. Berglund.

Sofie H. Berglund søger støtte for sine elever med enlige forældre med en lavere indkomst.

- Jeg søger støtte for deres børn, fordi deres børn inderligt ønsker at komme på efterskole. Da deres enlige forældre ikke har midler til at betale for forskellige omkostninger i forbindelse med skoleophold i enten Danmark eller udlandet for deres børn, laver jeg i samarbejde med forældrene ansøgninger til Royal Greenlands sponsorudvalg, siger Sofie H. Berglund, og hun fortsætter:

- Det er dejligt, at de unge har den mulighed for økonomisk støtte. Jeg, forældrene og de unge er dyb taknemmelige, når de unge får støtte til deres ønske om enten et efterskoleophold, AFS -ophold eller en sprogrejse. Jeg er personlig altid dybt taknemmelig, når mine elever får tildelt støtte fra Royal Greenlands sponsorudvalg, fordi jeg ved, det har stor betydning for de unge og deres fremtid.

Støtte på bagrund af bestemmelser

Royal Greenlands sponsorudvalg giver hvert år økonomisk støtte til nogle unge, der ønsker at komme på efterskoleophold, AFS ophold i udlandet eller sprogskoleophold. Sponsorudvalget giver økonomisk støtte på bagrund af bestemmelser om, hvilke kategorier, der skal ydes støtte til, og som er bestemt ud fra tidligere Naalakkersuisuts regionaludviklingsstrategi. Der ydes derfor primært sponsorater til elever, der har brug for at udvikle deres evner i dansk, engelsk, matematik og naturfag.

Det er som oftest forældre til de unge, der søger økonomisk støtte til deres børns skoleophold i enten Danmark eller udlandet.

- Men vi yder også i nogle tilfælde støtte til læreransøgninger, der søger økonomisk støtte for deres skoleelever, som de vil undervise i førnævnte fag. Vi vil gerne støtte skoleelever eller studerende, der gerne vil udvikle evner inden for disse kategorier og dermed bane vej for uddannelse, siger kommunikationschef i Royal Greenland, Káte Hansen, der sammen med to andre ansatte i Royal Greenland behandler sponsoransøgninger.

Omkostninger

Sofie H. Berglund hjælper sine elever med at søge økonomisk støtte, fordi mange forældre ikke har kendskab til muligheder for at søge økonomisk hjælp.

- Mange forældre tror, at det kun er medarbejdere hos Royal Greenland, der kan ansøge om sponsorstøtte hos Royal Greenland. Men sådan er det jo ikke.

Sofie H. Berglund, siger også, at nogle elever og forældre ikke har kendskab til, hvilke omkostninger et efterskoleophold og AFS - ophold indebærer rent økonomisk.

- Mange forældre tænker ikke over rejseomkostninger samt andre omkostninger, der er i forbindelse med et ophold i udlandet og Danmark. For eksempel rejseomkostninger og andre omkostninger som anskaffelse af sengetøj, gymnastiktøj, musikinstrumenter og cykler. Derfor hjælper jeg dem, siger Sofie H. Berglund.

Royal Greenlands sponsorudvalg yder også støtte til landsdækkende indsamlinger og har årlige aftaler med Ivalo & Minik Fonden og Grønlands Idræts Forbund.

Næste nyhed: Indhandling og kurser i lukningsperiode
...