You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Mikael Thinghuus forlader et Royal Greenland i topform

17.01.2022

Efter 11 år som administrerende direktør for Royal Greenland har Mikael Thinghuus aftalt med selskabets bestyrelse, at han fratræder stillingen i løbet af sommeren 2022.

Thinghuus tiltrådte stillingen ved årsskiftet 2010/2011 på et tidspunkt, hvor Royal Greenland befandt sig i en dyb krise såvel finansielt som strategisk. I tiden siden da har selskabet gennemgået en forvandling – finansielt, kommercielt og strategisk.

I løbet af perioden er store underskud vendt til solide overskud.

Over halvdelen af de aktiviteter, Royal Greenland drev i 2011, er frasolgt. Provenuet fra frasalgene er dels brugt til at tilbagebetale den halve milliard danske kroner, selskabet modtog fra ejeren, det grønlandske Selvstyre, i forbindelse med krisen i 2010, dels – og måske vigtigere – til at investere i helt nye aktiviteter i Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Chile og Norge.

Frasalgene og investeringerne har udgjort kernen i den strategiske vision, der er tegnet i The North Atlantic Champion, som har været ledestjerne for Royal Greenland i snart 10 år.

Dette er gennem perioden støttet gennem en markant satsning på markederne i Asien og senest Nordamerika. Royal Greenland er derfor i dag en særdeles velafbalanceret virksomhed i forhold til fiskebestande, produktion og salg.

Ved indgangen til 2022 står Royal Greenland på trods af corona (og senest et cyberangreb) utrolig stærkt:

  • 2021 vil resultatmæssigt være selskabets klart bedste år nogensinde.
  • Budgettet for 2022 er særdeles lovende.
  • The North Atlantic Champion foreligger nu i version 4.
  • Selskabet beskæftiger i dag næsten dobbelt så mange medarbejdere i Grønland som for ti år siden – og ift. beskæftigelse er hovedproblemstillingen i dag mangel på arbejdskraft og ikke mangel på arbejdspladser.
  • Royal Greenlands medarbejdertilfredshed er i 2021 yderligere forbedret fra et i forvejen meget højt niveau.

Mikael Thinghuus, som fylder 60 i juni 2022, er efter gode og grundige overvejelser nået frem til, at det er ved at være i både Royal Greenlands og hans egen interesse at der findes friske kræfter til hans stilling.

”Min tid i Royal Greenland er et af højdepunkterne i mit liv,” udtaler Thinghuus. ”Jeg har i endog meget høj grad nydt at arbejde i en lidt større sags tjeneste. Dels fordi dét at producere sunde fødevarer af tårnhøj kvalitet er meget meningsfyldt; dels fordi Royal Greenland er så helt afgørende for det grønlandske samfund og Selvstyre; og dels fordi Royal Greenland både i og uden for Grønland er en førende virksomhed i vores branche i forhold til både biologisk og social bæredygtighed.”

”Jeg har været rigtig glad for samarbejdet med mine direktionskollegaer og selskabets andre medarbejdere – og jo også makkerskabet med min formand gennem alle 11 år,” fortsætter Thinghuus. ”Jeg er stolt af det arbejde, vi har gjort, og af det, vi har skabt. Royal Greenland er i dag en meget robust virksomhed, som ved hvor den skal hen – så jeg er komplet fortrøstningsfuld i forhold til selskabets fremtid.”

Selskabets formand, Niels de Coninck-Smith, udtaler:

”Da vi ansatte Mikael for snart 12 år siden, sagde jeg, at vi havde gjort et scoop. Mikael og jeg har absolut haft vores forretningsmæssige diskussioner undervejs, men jeg vil godt holde 100% fast i min oprindelige vurdering: Han har været et scoop for Royal Greenland, og vi kommer til at savne ham meget. Virksomheden er jo i dag en helt anden, end hvad den var dengang - langt stærkere og langt sundere.”

Formanden fortsætter: ”Vi har nu netop iværksat et bredt og professionelt search efter en efterfølger. Det kommer sikkert til at tage et stykke tid, men den aftale, vi har indgået med Mikael Thinghuus, giver os god fleksibilitet i forhold til eksekvering af dette search, idet han vil bistå Royal Greenland i en forholdsvis lang periode.”

For yderligere information:

Masaana Egede, Koncern kommunikationschef: Tlf. +299 547785 – Email: maeg@royalgreenland.com

Niels de Coninck-Smith, bestyrelsesformand: Email: niels@conincksmith.com

Maliina Abelsen, bestyrelsesnæstformand: mabelsen@gmail.com

Se også

Næste nyhed: Endnu en rekord til Avataq
...