You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Ny Nataarnaq efter første tur: Rigtigt fint fra start

04.02.2022
M/tr Nataarnaq

Ice Trawl Greenland A/S’ nye rejetrawler M/tr Nataarnaq kom søndag aften den 30. januar 2022 ind i Nuuks havn for at losse en fuld last rejer efter sin første tur. Skipperen, fabrikschefen, maskinchefen og ikke mindst bestyrelsesformanden for Ice Trawl Greenland er glade og tilfredse med den første tur.


Den nye M/tr Nataarnaq kom fra Bilbao i Spanien til Nuuk kort før nytår, og kunne efter klargøring tage på fiskeri lige syd for Nuuk, samt for at justere spil og fabrik. Trawleren sejlede ud den 2. januar 2022.

God overgang

Det er ikke en nyhed, at helt nye trawlere ofte har opstartsproblemer med hensyn til drift og andre tekniske problemstillinger man kan møde med et helt nyt skib.

Men besætningen på den nye M/tr Nataarnaq, som kom i brug for første gang i starten af året, har fået en god og glidende overgang fra den gamle og til den nye Nataarnaq.

- Vi overgav det gamle skib til Royal Greenland A/S den 27. december 2021, og allerede den 2. januar 2022 var vi i gang med det nye skib. Skibet ser ud til at fungere rigtigt fint fra start, fortæller bestyrelsesformanden for Ice Trawl Greenland, Ove Rosing Olsen, og fortæller videre at Nataarnaq havde haft en langstrakt byggeperiode, som de havde udnyttet positivt.

Bedre mod miljøet

Maskinchef i M/tr Nataarnaq, Asbjørn Petersen, har været spændt på olieforbruget under den første tur. På den første tur havde den nye trawler brugt 16 tons dieselolie i døgnet, hvilket er på samme niveau som den første trawler. Den første trawler var en del mindre end den nye, samt at motoren er mindre.  

- Med en større gennemsnitlig fangstvolumen på et døgn, kommer vi til at bruge mindre olie pr. fanget kilo rejer, hvilket jo er med til at reducere miljøbelastningen for vores produktion. Det er meget positivt i en verden, som hver dag bliver mere miljøbevidst.

God fangst og fabrikken leverede

Skipper Davur Mohr’s første indtryk til den nye trawler har været god, og selvom de stadig er i gang med at lære trawleren at kende, så kan han allerede se fremtidsmuligheder for aktiviteter i andre farvande.

- Vi var spændte på udstyret, da vi under byggeriet har fået videreudviklet trawlspillene, i kapacitet, konstruktion og materiale. Vi oplevede, at spillene fungerede, hvilket de også har gjort under resten af jomfruturen. Vi har dog næsten udelukkende fisket med dobbelttrawl, da vi jo lige skal have lært skibet bedre at kende, fortæller Skipper Davur Mohr.

Mere sødygtig

Davur fortæller også, at skibet er langt mere sødygtigt med en god rorkraft og manøvredygtighed.

- Vi sejlede med konstant kraft - også i store bølger. Dette gjorde, at der ikke var ryk i trawludstyret under dårligt vejr. Der kom intet søvand ind i trawlbanerne.

Med 1100 tons rejer fanget i den første tur, så viser resultaterne allerede at den nye Nataarnaq har fisket mere end 40 procent mere end den gamle Nataarnaq i samme periode. For skipperen Davur betyder den én ting:

- Med denne kapacitetsudvidelse, får vi mulighed for at søge aktivitet i andre farvande i fremtiden.

Fabrikschef Malik Høgh Johansen er også godt tilfreds:

-  Vi havde maximal belastning på 95 tons rejer på et døgn under jomfruturen. Det klarede fabrikken uden problemer, og det automatiske palleteringssystem kunne også følge med uden problemer.

Fabrikken i Nataarnaq under turen

Foto: Malik Høgh Johansen

Til sidst takker bestyrelsesformand for Ice Trawl Greenland, Ove Rosing Olsen, for et godt samarbejde under hele processen:

- Vores besætninger har været meget involveret i projektet, hvilket jo har medført, at produktet ser ud til at være godt. Vi takker alle involverede i dette store projekt. Alle har været meget engagerede, og ydet en meget værdifuld indsats.

 

Næste nyhed: Nuunu efter operation: -Jeg står på ski om et halvt år
...