You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Ny pulje til idrætten

26.05.2021

Royal Greenland støtter idrætsrelaterede aktiviteter med 200.000 kroner om året i de næste tre år. Midlerne skal fordeles til Grønlands Idrætsforbunds medlemmer gennem en ny pulje.

Onsdag den 26.maj 2021 indgik Royal Greenland og Grønlands Idrætsforbund en ny sponsoraftale der indebærer i alt 600.000 kroner til breddeidrætten over de næste tre år. Dermed fortsætter fiskerikoncernen som en af Grønlands Idrætsforbunds hovedsponsorer.

Koncern Kommunikationschef, Masaana Egede, underskrev aftalen på vegne af Royal Greenland. Han er sammen med Anja Evaldsen Svane og Ane Lynge, medlem af sponsorudvalget som indstiller til ledelsen, hvilke aktiviteter koncernen skal støtte.

- Royal Greenland har støttet breddeidrætten i over et årti nu, og det ønsker vi at fortsætte med, siger Masaana Egede og uddyber.

- Det gør vi ganske enkelt fordi vi ønsker at medvirke til at børn og unge får positive oplevelser ved at deltage i sunde aktiviteter. Til daglig er det idrætsforeningernes frivillige trænere og ledere, der yder en stor indsats for at børn og unge kan deltage i forskellige idrætsgrene. Midlerne fra Royal Greenland understøtter Grønlands Idrætsforbunds overordnede vision om at blive ”Verdens mest fysisk aktive land i 2030”, og skal gerne medføre at der bliver skabt flere aktiviteter, forklarer Masaana Egede.

Ny pulje
Den nye sponsoraftale er lidt anderledes skruet sammen end i de foregående år. Nu kan medlemsforeningerne søge om midler fra Royal Greenland-puljen via Grønlands Idrætsforbund. I år er der to ansøgningsrunder som har hvert sit tema. Til sommerrunden er temaet ”Ud i naturen”, og til vinter bliver det ”Indendørsaktiviteter”.

- Førhen donerede vi midlerne til Idrætsforbundet, og disse indgik for eksempel til afvikling af Grønlandsmesterskaber. Med den nye aftale har vi valgt at midlerne skal ind i en pulje som er øremærket til aktiviteter, der i sidste ende skal komme lokalsamfundet til gavn, siger Masaana Egede.

På vegne af Grønlands Idrætsforbund deltog Generalsekretær Jonas Jensen, Kommunikationschef Ella Grødem og næstformand Finn Meinel. Sidstnævnte underskrev aftalen på vegne af forbundet. Han er glad for den store støtte som Royal Greenland har ydet til breddeidrætten.

- Da jeg kom ind i bestyrelsen i året 2010, var Royal Greenland en af hovedsponsorerne. Det er flot at I vil fortsætte, da der er vigtigt med støtte til breddeidrætten. Midlerne vil helt sikkert komme mange til gode, siger Finn Meinel.

Royal Greenlands sponsorudvalg og Grønlands Idrætsforbunds ledere samt næstformand mødtes onsdag den 26.maj i Royal Greenlands hovedkontor. Fra venstre: Anja Evaldsen Svane, Jonas Jensen, Masaana Egede, Ane Lynge, Finn Meinel og Ella Grødem.

Masaana Egede, Koncern Kommunikationschef gav håndslag om et godt samarbejde med Næstformand, Finn Meinel fra Grønlands Idrætsforbund.

Jonas Jensen, Grønlands Idrætsforbunds generalsekretær, fortalte om indholdet af den nye aftale, hvor midlerne indgår i en pulje – Royal Greenland puljen.

Ud i naturen
Han mener, at det er en fordel at sponsoratet er i en pulje, da det vil øge Royal Greenlands synlighed og føre til at foreningerne kommer med flere kreative aktiviteter.

- Jeg synes ”Ud i naturen” er et godt tema, da det vil føre til at foreningerne skal indtænke aktiviteter der omfatter at komme udenfor byens eller bygdens grænser. Naturen har vi altid brugt til noget og den er lige foran øjnene af os. Foreningerne kan inddrage den i træningen, og hvem ved, måske fører det til nye sportsgrene. Det bliver spændende at se de kreative ideer, siger Finn Meinel, der selv vandrer meget.

- Jeg bemærker at flere har opdaget fordelene ved at komme ud i naturen. For femten år siden mødte man næsten ingen her i Nuuks bagland, mens man i dag møder mange der går ture. Det er godt at se, slutter Finn Meinel.  

Medlemsforeningerne kan søge om midler fra Royal Greenland puljen fra 1.juni – 30.juni 2021, hvor der er afsat 100.000 kroner i denne runde, og 100.000 kroner til efteråret. Man skal søge via Grønlands Idrætsforbunds hjemmeside www.gif.gl.

Næste nyhed: Royal Greenland finder nye veje i det hårdeste år i firmaets nyere historie
...