You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Royal Greenland følger prisudviklingen på det globale marked

26.10.2023

60 % af verdens torskekvoter fiskes i Barentshavet, og halvdelen af disse kvoter op-tages af Rusland. Salgsprisen på de russiske torsk er faldet med 30%, hvilket har på-virket verdensmarkedspriserne.

Faldet i indhandlingspriserne på torsk er sket som følge af et fald på omkring 30% i salgspriserne på de russiske torsk på det europæiske marked. I perioden fra juni 2022 til september 2023 har salgspriserne på torsk i Europa samt USA og Asien været nedadgående. Det betyder at en tredjedel af den fiskede mængde af torsk på verdensplan har oplevet markant nedgang i salgsprisen og det kan ikke undgås at have stor påvirkning prisudviklingen på det globale torskemarked.

De globale markedskræfter

Grønland har 2% af torskekvoterne på verdensplan (indenskærs kvote i Vestgrønland), hvilket betyder at Royal Greenland som virksomhed er en lille spiller på verdensplan.  Den beskedne andel af verdens torskekvoter medfører, at selskabet ikke har en afgørende indflydelse på prisudviklingen på det globale marked. Som en lille spiller på verdensplan, er Royal Greenland dermed nødsaget til at, følge markedspriserne samt agere kommercielt ansvarligt som virksomhed.

Da det kystnære fiskeri af torsk er et af Royal Greenlands primære produkter, anser virksomheden derfor sænkningen af indhandlingsprisen som en kommercielt ansvarlig handling, da man som selskab ikke kan undgå at blive påvirket at de tendenser, der ses på verdensmarkedet.

Faktaboks

Faktaboks

Indhandlingsprisen på Nutaaq-torsken (levende torsk) er fortsat uændret og har haft samme indhandlingspris under hele højsæsonen i 2023.

Nedadgående salgspriser

Tilbage i slutningen af 2021 oplevede Royal Greenland og resten af verdensmarkedet rekordhøje salgspriser på torsk, men siden starten af 2022 og frem til i dag, har salgspriserne været støt nedadgående. 

Som nedenstående graf viser, så er Royal Greenlands salgspriser på det primære torskeprodukt (torsk uden hoveder og indvolde) faldet med godt 30% i løbet af 2023.

imageexuu.png


Til trods for den faldende salgspris, har Royal Greenland formået at indhandle over 3000 tons flere torsk i 2023 i forhold til samme periode året før. Dette betyder samlet set, at der indtil videre er indhandlet for godt 24 mio. kr. mere i 2023 – penge der kommer fiskeriet i Grønland til gode.

For yderligere spørgsmål kan Produktions Direktør Lars Nielsen kontaktes på +45 22 24 83 62

Næste nyhed: Sidste indhandlingsmulighed
...