You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Nyt fra Grønland

Royal Greenland vælger ikke at imødekomme KNAPK under dagens demonstration

11.04.2024

Vi anerkender og respekterer retten til fredelige demonstrationer og den offentlige debats rolle i vores samfund. Vi har dog som ledelse valgt ikke at gå ud til demonstranterne, og det er ikke vores medarbejdere, der skal stå på mål for KNAPK´s kritik.

Når KNAPK i dag møder op ved Royal Greenlands hovedkontor bliver det uden Royal Greenlands ledelses tilstedeværelse.

Vi anerkender og respekterer retten til fredelige demonstrationer og den offentlige debats rolle i vores samfund. Vi har dog som ledelse valgt ikke at gå ud til demonstranterne, og det er ikke vores medarbejdere, der skal stå på mål for KNAPK´s kritik.

I det forgangne år har KNAPK gang på gang efter et konstruktivt møde, hvor vi har haft en opfattelse, af at vi har bevæget os tættere på en løsning, været ude i medierne med forskellige usaglige og faktuelt forkerte budskaber.

Det er ødelæggende for tilliden og dialogen, og det er baggrunden for, at vi ikke mener, der er et formål med at komme ud til demonstranterne. Vi er fortsat også i tvivl om, hvad demonstrationen handler om.

KNAPK har i første omgang meldt ud, at de vil demonstrere mod stigende brandstofpriser. I dag kan det læses i medierne og på flyers, at demonstrationen handler om fiskeriloven, og i pressen kan vi se en notits om, at det handler om de faldende indhandlingspriser.

Royal Greenland har sat prisen på stenbiderrogn og Nutaaq-torsk på nøjagtigt samme niveau som sidste år. Så der er ikke tale om faldende priser i år. KNAPK har ved henvendelse fra Royal Greenland peget på prisforhandlinger som et kritikpunkt ved demonstrationen.

Royal Greenland har det seneste år arbejdet hårdt på at indgå en ny samarbejdsaftale med KNAPK, om alle de emner, som vi kan arbejde sammen om for fiskerne og samfundets bedste. Vi anerkender vigtigheden af KNAPK som organisation, og vi ønsker intet andet end et tæt og konstruktivt samarbejde.

Derfor har ledelsen i Royal Greenland siden sidste år afholdt adskillelige møder med KNAPK i et forsøg på at blive enige om en ny samarbejdsaftale, der skal omfatte en lang række emner, hvor KNAPK og Royal Greenland kan arbejde sammen for fiskerne og samfundets bedste.

Det er blandt andet forvaltning af kvoter, oprydning på havbunden, sikrer bedre forhold for fiskerne og dialog om behovet for øget kapacitet på vores indhandlingssteder for at sikre fiskerne mulighed for indhandling m.m.

Desværre har dialogen ikke båret frugt, på grund af KNAPK´s ultimative krav om prisforhandling, som vi hverken kan eller vil være med til.

Som ansvarlig virksomhed er vi nødt til at prissætte råvarerne i overensstemmelse med afsætningsmuligheder og pris. Vi skal tage stilling til omkostninger ved produktion og den samlede bundlinje.

Royal Greenland er sat i verden for fiskeriet og samfundets skyld.

Når KNAPK argumenterer med, at Royal Greenland handler som vi gør for egen vindings skyld og ikke for fiskernes, må vi bare understrege, at Royal Greenland er et selvstyreejet selskab. Vores overskud går til landskassen, som bruger pengene på alle borgere i samfundet og vores fornemmeste opgave er sat sikre fiskerne erhvervs -og indtjeningsmuligheder.

Næste nyhed: Royal Greenland offentliggør indhandlingspris på Nutaaq torsk den kommende sæson
...