You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Vis alle nyheder Indblik i vores hverdag

MSC Re-certificering af det vestgrønlandske koldtvandsrejefiskeri

Den 29. januar blev den offentlige certificeringsrapport for de vestgrønlandske koldtvandsrejer frigivet uden indvendinger. Det betyder, at det vestgrønlandske koldtvandsrejefiskeri efter en revurdering og som et resultat af årlige overvågningsaudits fortsat vil være certificeret i henhold til MSC's krav til bæredygtigt fiskeri i yderligere fem år efter denne dato.

Det vestgrønlandske koldtvandsrejefiskeri blev første gang MSC-certificeret i 2013, som det første koldtvandsrejefiskeri internationalt og det første grønlandske fiskeri, der blev certificeret. Herefter er det blevet re-certificeret i 2017/2018 og nu igen i 2023/2024. Gennem alle årene har fiskeriet modtaget årlige overvågningsaudits.

Se hele den offentlige certificeringsrapport her

"Vi er glade for endnu en gang at modtage certificeringen for dette vigtige fiskeri," siger Lisbeth Schönemann-Paul, Sustainability Advisor hos Royal Greenland og Formand for Sustainable Fisheries Greenland.

"Koldtvandsrejefiskeriet er af stor betydning for det grønlandske samfund, og derfor er det af største vigtighed, at det forvaltes bæredygtigt, så det kan bidrage til landets langsigtede vækst og velstand. Det er ligeledes vigtigt for vores kunder, at vores produkter bærer det blå MSC-mærke, så det er nemt at se, at produkterne er fisket bæredygtigt."

Se også

Næste nyhed: Sustainability Awards 2023
...